Arbete på väg

Utbildningen framför lagar och regler för personer som utför vägarbete och hur regler skall tillämpas vid olika arbeten. Du får även en förståelse för vilka risker som finns vid vägarbete och hur de kan förebyggas för att göra dig till en säker medarbetare. Denna kurs sker online och ger dig som kursdeltagare ett certifikat/kursintyg efter godkänt resultat. 

Denna kursen vänder sig till bland annat entreprenörer och leverantörer, även dig som arbetar på vägar, oavsett om det rör sig om byggande, service, underhåll eller drift. Arbetar du till exempel med servicearbeten i eller på anläggning eller är du en vägarbetare som framför sitt eget väghållningsfordon så är kursen för dig.


Så går det till:

Du får inloggningsuppgifter via email direkt efter att du köpt kursen.Följ instruktionerna i mailet och genomför kursen.

Endast teoretisk kurs. Inget praktiskt moment krävs.

När du genomfört kursen får du ett certifikat/kursintyg efter godkänt resultat. Direkt när du genomfört godkänd kurs får du ett intyg per mail. Detta kan du skriva ut och använda direkt. Efter ca en vecka får du intyg i form av ett plastkort per post.

Kurserna fungerar bäst på dator eller läsplatta.

Utbildningens innehåll:

Exempel på roller och arbetsuppgifter som behöver uppfylla kompetenskrav i samtliga steg (steg 1.1, 1.2 , 1.3):

Arbeten med tunneldrivning med tillhörande arbete innan påsläpp av trafik.

Brobyggnationer med tillhörande arbete innan påsläpp av trafik

Montage av och service av anläggnings delar.

Beläggningspersonal.

Utför arbeten i Baskontrakt.

Medarbetare till person med steg 2 krav.

Utför projekterings- eller servicearbeten.

Vakt som även utför lotsning.

Vägarbetare som framför sitt eget väghållningsfordon.

Utför servicearbeten i eller på anläggning

Plogar, saltar och sandar.

Transporterar, jordmassor, grus och beläggningsmassa.

Använder servicefordon och utför projekteringsarbeten.

Utför intermittenta arbeten på låg- och normalklassade vägar.

Trafikdirigering, motorredskap och traktorer som används i ex schakt eller beläggningsarbeten

Fordon som används för transporter exempelvis lastbilar

Bärgning av fordon

lots

Utmärkning

Välkommen att skicka en

Intresseförfrågan

Är ni intresserad av någon av våra tjänster eller kanske önskar gå en utbildning? Välkommen att skicka en intresseförfrågan till oss.