Första Hjälpen och HLR med Hjärtstartare

En grundläggande utbildning i Första Hjälpen, HLR och användande av hjärtstartare
Utbildningen kan genomföras på plats ute på Er arbetsplats eller och via öppna utbildningstillfällen.

Första Hjälpen och HLR  på Er arbetsplats

Vid företagsförlagd utbildning tar vi med oss allt material, exempelvis hjärtstartare, dockor och förbandsmaterial.

Utbildning i företagens lokaler innebär en extra trygghet för de anställda. Det handlar inte bara om kunskap om L-ABC och HLR utan även att veta var hjärtstartaren, förbandstavlor och annan utrustning finns belägen.


Öppna utbildningstillfällen i Gävle

För mindre grupper, privatpersoner och små företag kan plats bokas på de öppna kurser i Första Hjälpen och HLR vi erbjuder i Gävle. Det sker då i grupp tillsammans med andra som anmält sig till samma datum och tid.
Kontakta oss för mer information om öppna kurstillfällen och datum


Innehåll:

 • - L-ABC 
 • - Kontroll av livstecken
 • - Stabilt sidoläge
 • - Larma 112
 • - Genomföra Hjärt- och lungräddning med praktiska övningar
 • - Användande av hjärtstartare
 • - Åtgärder vid luftvägsstopp
 • - Organisera och handla på olycksplats
 • - Trauma; nack & ryggskador, brännskador, blödningar, cirkulationssvikt


Utbildningens innehåll uppfyller Arbetsmiljölagstiftningens grundkrav i första hjälpen såsom den beskrivs i Arbetsmiljöverkets författningssamling – AFS 1999:7.

Praktisk information

 • Max 12 deltagare per grupp för god utbildningskvalitét
 • Tidsåtgång ca 3,5-4 timmar
 • Våra HLR-utbildningar utförs alltid av utbildare som är certifierade inom HLR och/eller Första Hjälpen.
 • Vi kan utbilda företag i hela Sverige


Välkommen att skicka en

Intresseförfrågan

Är ni intresserad av någon av våra tjänster eller kanske önskar gå en utbildning? Välkommen att skicka en intresseförfrågan till oss.