top of page

ARBETSMILJÖ

  • SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

  • ERGONOMI
  • TRÄNING, KOST, FÖRELÄSNINGAR
SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

Det systematiska arbetsmiljöarbetet, förkortat SAM, ger dig riktlinjer och verktyg för hur du som arbetsgivare ska jobba med arbetsmiljöfrågor i vardagen.
Systematiskt arbetsmiljöarbete syftar till att arbetsgivare ska arbeta förebyggande och genomföra åtgärder så att de anställda inte skadas, blir sjuka eller på annat sätt far illa.

SAM ger arbetsgivare möjlighet att:

  • Upptäcka och åtgärda risker i tid.

  • Främja goda arbetsförhållanden, motverka stress och förebygga onödiga sjukskrivningar.

  • Bidra till bättre ekonomi i organisationen genom goda arbetsförhållanden.

  • Skapa ordning och reda i organisationen.

  • Främja trivsel, engagemang och goda prestationer.

 

I rollen som arbetsgivare ska du ge skyddsombud och arbetstagare möjlighet att medverka vid alla delar av arbetet med SAM.
De fyra olika stegen i SAM är: undersök, riskbedöm, åtgärda och följ upp.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för att arbetsmiljöarbetet på företaget bedrivs systematiskt. Vi hjälper er att komma igång och ger er verktygen för att ni ska kunna jobba med arbetsmiljön på ett enkelt sätt i verksamheten. Att skapa dom rätta förutsättningarna

Vi hjälper er att få bra förutsättningar för arbeta med dessa frågor!

ERGONOMI

Att arbeta aktivt med ergonomi på arbetsplatsen lönar sig alltid!

Ju bättre ergonomin är på arbetsplatser, desto lönsammare är företaget. En god arbetsmiljö med bra ergonomi gör verksamheten effektivare. Man minskar risken för sjukskrivningar och det ger vinster främst i form av bättre kvalitet och produktivitet.

På arbetsplatsen är det viktigt att det finns följande Kunskaper om hur belastningsbesvär uppstår och hur de förebyggs.

Kunskap hos de anställda om arbetsteknik, teknisk utrustning och hjälpmedel. Speciellt viktigt är att ge denna kunskap vid nyanställning eller introduktion på arbetsplatsen. Det måste då finnas tid för att träna in rätt arbetsteknik.

Instruktioner som upplevs som meningsfulla av dem som ska följa dem. Motivationen för att använda till exempel lyfthjälpmedel kan vara låg om hjälpmedlet upplevs som onödigt, oändamålsenligt och om uppgiften tar längre tid.

Bristande motivation kan också bero på brist på utbildning.

Observation och rapportering av tidiga signaler. Om arbetet upplevs som tungt eller påfrestande kan detta vara en signal på kommande belastningsbesvär.

TRÄNING, KOST & FÖRELÄSNING

Boka in ett av våra träningspass för personalen där vi kommer ut till Er och kör ett fyspass på 30-45 minuter där vi anpassar träningen efter personalens behov och där vi jobbar med rörlighet, lite pulsökande övningar samt styrkemoment med i huvudsak den egna kroppen som motstånd.
Ett roligt pass som alla klarar av och som stärker personalgruppen och gör den friskare!

 

Vi kan även erbjuda ett ryggpass där målet är att stärka onda ryggar och göra dom bättre  rustade och mer smärtfri.

Vi kommer gärna ut till Er och håller dessa pass, det enda som behövs är en någorlunda rymlig yta , matsalen, konferansrummet, hallen duger oftast utmärkt.

 

Eller varför inte  boka in en föreläsning om vad man göra med små medel med kost och motion för att få stora vinster inom företaget och för den enskilde individen.

Anna Rosén som håller i dessa pass har lång erfarenhet från elitidrottande och har tillhört dom starkaste i Världen inom sina sportgrenar inom styrka.

Hon är även känd som Gladiatorn Medusa i TV4s programserie.

Förutom sina världsrekord och titlar så har honäven mycket kunskap om hur kroppen fungerar och hur man kan stärka kroppen och förebygga skador samt rehabilitera sig efter skador och belastningar.

bottom of page