© 2019 by Gästrike Brandskydd AB 

Gävle

 • c-facebook
 • Instagram

UTBILDNINGAR

 

BARNOLYCKSFALL​

 

Barn-HLR

En olycka händer så lätt! Då är det skönt att veta vad man ska göra om ett barn sätter i halsen eller drabbas av andnings- eller hjärtstopp.
 

Kursen i Barn HLR vänder sig till alla vuxna som vill lära sig hjärt-lungräddning till barn, exempelvis föräldrar, anhöriga samt personal inom barnomsorg och skola.
 

Kursen består av:
• Hjärt-lungräddning på barn i åldern 0 - 1år och 1år - pubertet
• Luftvägstopp på barn från 0 - 1år och 1år - pubertet

Innehåll:

 • Kedjan som räddar barn

 • Larma på rätt sätt 

 • Anatomiska skillnader mellan barn och vuxen 

 • Handla på olycksplats 

 • Kontrollera livstecken

 • Skapa öppen luftväg 

 • Lägga ett medvetslöst barn i stabilt sidoläge

 • Mun till mun andning vid andningsstopp 

 • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp 

 • Utföra åtgärder vid luftvägsstopp 


 Kursen Barn-HLR är på ca 3 timmar.
 Kursintyg utfärdas.

- FÖRSTA HJÄLPEN