top of page

     BRANDSKYDD & SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE
     PÅ DITT FÖRETAG

sba-brandhjalpen.jpg
 
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att ta ansvar för brandskyddsarbetet i den egna organisationen. Det är viktigt att man gör allt som går för att förhindra att det börjar brinna. Systematiskt brandskyddsarbete är en ständigt pågående process där kunskap, dokumentation och uppföljning vävs ihop och planeras in i verksamheten och där samtliga berörda i verksamheten blir och känner sig delaktiga.
bottom of page