© 2019 by Gästrike Brandskydd AB 

Gävle

  • c-facebook
  • Instagram

UTBILDNINGAR

 

UTBILDNING BRANDSKYDD

Brandutbildning, anpassad efter din arbetsplats

Att ge din personal grundläggande brandskyddsutbildning är alltid en bra investering som leder till ökad brandsäkerhet där man lär sig att snabbt agera för att undvika den förödelse en stor brand kan åsamka.

 

Vi skräddarsyr utbildningen för din verksamhet så att du får en utbildning som stämmer med dina önskemål och ambitioner.

Innehåll

• Teori brandkunskap

• Tänkbara brandorsaker och konsekvenser

• Förebyggande brandskydd

• Utrymningsförfarande

• Praktisk användning av handbrandsläckare

• Praktiskt förfarande vid brand i kläder

 

Kurslängd 3 timmar teori och praktik

Boka utbildning

Telefon: 073-2510233

 


 

- BRANDUTBILDNINGAR