Brandutbildning - Personal

 

Att ge brandskyddsutbildning till personalen på en arbetsplats ökar säkerheten – och är ett krav för att uppfylla Lagen om skydd mot olyckor.

Telefon: 073-2510233

E-post:  info@gastrikebrandskydd.se

 

All personal bör ha genomgått en brandutbildning där interna rutiner, utrymningsvägar och både teoretisk samt praktisk kunskap ingår. Det skapar både kunskap om hur personalen bör agera och trygghet när branden är ett faktum.

 

Vi anpassar utbildningen utifrån verksamhet och ser till att deltagarna kan förebygga brand och agera på ett korrekt sätt. Brandutbildningen innehåller exempelvis:

 

 • Teori brandkunskap

• Tänkbara brandorsaker och konsekvenser

• Förebyggande brandskydd

• Utrymningsförfarande

• Praktisk användning av handbrandsläckare

• Praktiskt förfarande vid brand i kläder

 

Kurslängd: Ca 3 timmar teori och praktik

Pris: På offert

 

Utrymningsövning

Vi planerar, dokumenterar och låter personalen pröva aktuella utrymningsvägar.

 

En utrymningsövning visar att interna rutiner vid brand fungerar, eller behöver förbättras.Övningarna anpassas helt efter företagets önskemål. Kan exempelvis kombineras med simulerade personskador och hjärtstopp.

Övning med handbrandsläckare & Brand i kläder

Praktiska övningar där deltagarna får släcka en öppen brand med handbrandsläckare samt med brandfilt. Vi har med oss all utrustning och övningen utförs på en öppen yta utomhus.

 

Utbildningen kan även kombineras med en övning där flera delar kombineras.

Telefon: 073-2510233

E-post: info@gastrikebrandskydd.se

- BRANDUTBILDNINGAR

Postadress:

Gästrike Brandskydd

Anders Persvägen 10

818 91 Valbo

Orgnr: 559214-8794

© 2019 by Gästrike Brandskydd AB 

  • c-facebook
  • Instagram