UTBILDNINGAR

 

ERGONOMI

Att arbeta aktivt med ergonomi på arbetsplatsen lönar sig alltid!

Ju bättre ergonomin är på arbetsplatser, desto lönsammare är företaget. En god arbetsmiljö med bra ergonomi gör verksamheten effektivare. Man minskar risken för sjukskrivningar och det ger vinster främst i form av bättre kvalitet och produktivitet. På arbetsplatsen är det viktigt att det finns följande Kunskaper om hur belastningsbesvär uppstår och hur de förebyggs. Kunskap hos de anställda om arbetsteknik, teknisk utrustning och hjälpmedel. Speciellt viktigt är att ge denna kunskap vid nyanställning eller introduktion på arbetsplatsen. Det måste då finnas tid för att träna in rätt arbetsteknik. Instruktioner som upplevs som meningsfulla av dem som ska följa dem. Motivationen för att använda till exempel lyfthjälpmedel kan vara låg om hjälpmedlet upplevs som onödigt, oändamålsenligt och om uppgiften tar längre tid. Bristande motivation kan också bero på brist på utbildning. Observation och rapportering av tidiga signaler. Om arbetet upplevs som tungt eller påfrestande kan detta vara en signal på kommande belastningsbesvär

Boka din Utbildning idag!

Telefon: 073-2510233

E-post: info@gastrikebrandskydd.se

- ARBETSMILJÖ

Postadress:

Gästrike Brandskydd

Anders Persvägen 10

818 91 Valbo

Orgnr: 559214-8794

Kontakt:

073-2510233

073-2510235

073-2510239

Info@gastrikebrandskydd.se

© 2019 by Gästrike Brandskydd AB 

  • c-facebook
  • Instagram