top of page

Företagshälsa

Gästrike Brandskydd erbjuder ett komplett arbete med företagshälsa för mindre och medelstora företag. Målet är att arbeta förebyggande, rehabiliterande och planera för återgång till verksamhet efter sjukskrivning.

 

 • Betala för det ni behöver, inget annat

 • Företagshälsa i företagets egna lokaler

 • Förebyggande & Rehabiliterande

Telefon: 073-2510233

E-post: info@gastrikebrandskydd.se

 •  

Betala för vad ni behöver, där ni behöver det

Vi använder inte bindande abonnemang utan låter kunden själv avgöra vilken hjälp som önskas samt när och var som hjälpen ska ges.

Många företagare bokar företagshälsa i deras egna lokaler. Ett tidseffektivt sätt att hjälpa de anställda till en bättre hälsa.

Förebyggande åtgärder

SAM

Vi hjälper företag med deras systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta utifrån gällande lagar och föreskrifter.

Hälsosamtal och hälsotest

Allt fler företag erbjuder sina anställda en årlig hälsokontroll via blodprov och hälsosamtal. En kontroll som kan hjälpa de anställda till en bättre hälsa och därmed lägre risk för långtidssjukskrivning. 

 • Blodprov - Ett kapilärt blodprov (stick i fingret) genomförs som mäter blodsocker, blodfetter och kolesterol. Dessutom kontrolleras blodtryck. Proverna kan påvisa förhöjd risk för vissa sjukdomar eller fysiska problem.

 • Hälsosamtal – I ett hälsosamtal kan vår utbildade fånga upp riskfaktorer så som rökning, stress, dålig sömn eller oro.

 • Personlig rådgivning – Utifrån resultaten från blodprov och hälsosamtal ges personlig rådgivning för en förbättrad hälsa. Det kan exempelvis ske via träningsprogram eller kostrådgivning.

 

Ergonomi och lyftteknik

Många sjukskrivingar beror på dålig ergonomi på arbetsplatsen. Ofta kan det åtgärdas genom bättre kunskap och ändrade arbetsmoment.

 • Lyftteknik – Vi går igenom lyftteknik och olika typer av belastningar. Detta för att minska risken för snedbelastning, något som är ökar risken för personskada.

 • Ergonomi – Vi går igenom arbetsplatsens utformning gällande exempelvis belysning, ljud, arbetshöjd och belastning. Därefter ger vi tips på hur ergonomin kan förbättras för att minska risken för förslitningsskador.

Massage

Vi erbjuder massagetillfällen antingen i ett rum i företagets lokaler eller i våra lokaler. Brukar vara mycket uppskattat av de anställda.

Rygg- och rörlighetsträning

 

Vår utbildade personal kommer till arbetsplatsen och leder en enkel rygg- och rörlighetsträning som alla kan utföra. Något ombyte behövs inte och träning kan lika gärna utföras i ett kontorslandskap som i en konferenslokal.

Deltagarna får därefter tillgång till övningarna som sedan kan utföras i hemmet för att långsiktigt skapa bättre rörlighet och förbättrad muskulatur.

Vid sjukskrivning

Rehabilitering/Personlig träning

Med personligt anpassad rehabilitering kommer en sjukskriven person snabbare tillbaka till vardagen och arbete. Det vi erbjuder är kompletterande träning utöver vad som erbjuds inom den allmänna vården.

 • Träningsprogram – Vi skapar ett individuellt anpassat träningsupplägg, med tydliga mål, tillsammans med personen som är sjukskriven. Träning som både är anpassad utifrån sjukdom/personskada och individens förutsättningar.

 • Uppföljning – Via uppföljning och motiverande samtal ges hjälp att bibehålla träningen, även när den är som tuffast att genomföra.

Samtalsstöd

I samarbete med kurator och sjuksköterska kan samtalsstöd ges om detta anses behövas för att kunna återgå till arbetet. Detta exempelvis vid utbrändhet eller om en person varit med om traumatiska händelser på arbetsplatsen. 

Hör av dig för ett upplägg redan idag!

Telefon: 073-2510233

E-post: info@gastrikebrandskydd.se

företagshälsa i gävle.jpg

Företagshälsa

"Vi samarbetar bara med legitimerade läkare, sjuksköterskor och kuratorer​"

företagshälsa i gävle.jpg
bottom of page