© 2019 by Gästrike Brandskydd AB 

Gävle

 • c-facebook
 • Instagram

UTBILDNINGAR

 

FÖRSTA HJÄLPEN &

HJÄRT- LUNGRÄDDNING

 

Varje år drabbas 15 000 personer under 65 år av hjärtstopp och 700 000 råkar ut för olika olyckor. Av dem skadas cirka 100 000 så illa att de behöver vårdas på sjukhus och 63 000 skador inträffar på arbetsplatsen.

Inom Riksnätverket  är vi övertygade om att alla människor vill kunna hjälpa till om någon hastigt skulle insjukna eller råka ut för en olycka och erbjuder därför utbildning i grundläggande Första Hjälpen och HLR vid akuta sjukdomar.

Kursinnehåll:

 • L-ABC (Livsfarligt läge, Andning, Blödning och Cirkulationssvikt)

 • Kontroll av livstecken

 • Medvetslöshet – stabilt sidoläge

 • Larma

 • Utföra hjärt-lungräddning

 • Åtgärder vid luftvägsstopp

 • Stoppa blödning

 • Förebygga cirkulationssvikt

 • Demonstration av hjärtstartarUtbildningstid: 3,5 tim.

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i Hjärt-lungräddning samt kunna ge livräddande första hjälpen på arbetsplatsen.
 

Utbildningens innehåll uppfyller Arbetsmiljölagstiftningens grundkrav i första hjälpen såsom den beskrivs i Arbetsmiljöverkets författningssamling – AFS 1999:7.

- FÖRSTA HJÄLPEN