BRANDFARLIGA ARBETEN

Utbildningen ”Brandfarliga Arbeten” är likställd med utbildningen ”Heta arbeten” och kan utföras på plats hos företaget alternativt på våra öppna utbildningstillfällen en gång i månaden i våra lokaler. 

De som utför tillfälliga arbeten där en förhöjd risk för brand finns måste enligt lag (AO:255:255) ha denna utbildning och tillhörande certifikat.​

Telefon: 073-2510233

E-post: info@gastrikebrandskydd.se

 

Öppna WEBB Utbildningstillfällen

För mindre företag rekommenderas våra öppna utbildningstillfällen. Utbildningen genomförs med andra företagare eller privatpersoner.

Datum öppna tillfällen ges:

(sitt var du vill och gör din utbildning)

2 mars kl 08:00-15:00

13 april kl 08:00-15:00

7 maj kl 08:00-15:00

11 juni kl 08:00-15:00

26 juli kl 08:00-15:00

Företagsförlagd utbildning

Självklart kommer  vi gärna ut till företagets lokaler och genomför utbildningen på plats. Det skapar generellt en större trygghet hos de anställda då utbildningen tydligt kan anpassas både utifrån verksamhet och förutsättningar. Passar främst när flera personer ska utbildas samtidigt.

Kursfakta: 6,5 timmar, Max 10 personer

Ni väljer datum som passar Er verksamhet.

Telefon: 073-2510233

E-post: info@gastrikebrandskydd.se

heta brandfarliga arbeten.JPG
heta brandfarliga arbeten
heta brandfarliga arbeten

HLR
HLR

Kedjan_som_räddar_liv
Kedjan_som_räddar_liv

heta brandfarliga arbeten
heta brandfarliga arbeten

1/3

Brandfarliga Arbeten

 

Brandfarliga Arbeten uppfyller försäkringsbolagens krav

- Registrering i IDO6

- Ger ett års certifikat

- Nu även digital utbildning

ID06 2020.png