UTBILDNINGAR

 

(HLR)

HJÄRT- LUNGRÄDDNING 

MED HJÄRTSTARTARE

 

I Sverige drabbas årligen mer än 15 000 personer av plötsligt hjärtstopp. Det finns möjlighet att överleva ett hjärtstopp om någon i närheten omedelbart larmar och startar hjärt-lungräddning. Om det dessutom finns tillgång till en hjärtstartare och någon kan använda den ökar möjligheten att överleva avsevärt.

 

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning (HLR) och hur du använder en hjärtstartare.

 

Omfattning: Kurstillfället omfattar 3 timmar.

Kursen innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.

Innehåll:

- Organisera och handla på en olycksplats

- De första kritiska minuterna

- Kedjan som räddar liv

- Kontrollera livstecken

- Skapa öppen luftväg

- Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge

- Larma på rätt sätt

- Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp

- Identifiera och åtgärda luftvägsstopp

- Handhavande av en hjärtstartare (Defibrillator) med:

Demonstration och apparatgenomgång

Användning av en hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt

 

Boka din Utbildning idag och få beredskap för att kunna rädda liv!

Telefon: 073-2510233

E-post: gastrikebrandskydd@gmail.com

- FÖRSTA HJÄLPEN

Postadress:

Gästrike Brandskydd

Anders Persvägen 10

818 91 Valbo

Orgnr: 559214-8794

© 2019 by Gästrike Brandskydd AB 

  • c-facebook
  • Instagram