top of page

FÖRSTA HJÄLPEN

F%C3%B6rsta%20hj%C3%A4lpen%20tavla_edite

Har ni beredskap för Första Hjälpen om någon blir allvarligt sjuk eller skadad på Er arbetsplats?

Med Första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste genomföras direkt då en person blivit skadad eller akut sjuk.

Det kan vara att hålla en person vid liv fram till ambulansen kommer eller att minska skadorna genom att genast spola ögonen om någon fått stänk av frätande ämne.

Det är viktigt att man på arbetsplatsen har beredskap för Första hjälpen med och material som behövs för dom eventuella tillbud som kan ske och att detta finns lättillgängligt, är komplett och fungerar.

Man behöver även ha kunskapen och tillräckligt många personer som kan ge Första hjälpen.

Vi hjälper er gärna att upprätta en plan för detta utifrån dom risker som finns på arbetsplatsen med allt från utbildning till Första hjälpen material.

Läs mer på Arbetsmiljöverket om vad som gäller för beredskap i Första Hjälpen och Krisstöd

bottom of page