© 2019 by Gästrike Brandskydd AB 

Gävle

  • c-facebook
  • Instagram

TJÄNSTER

  •  Konsultation, besiktningar och dokumentation

  •  Upprättande av systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

  •  Service av brandsläckare, sprinkler, brandposter

  •  Service, reparation och byte av rökluckor

  •  Brandtätning och ljudisolering

  •   Webbaserad tjänst för  Systematiskt Brandskydd/Arbetsmiljö

  •  Ergonomi på arbetsplatsen

  •  Friskvård; kost & träning

SERVICE AV BRANDREDSKAP

(Brandsläckare, brandposter,  sprinkler, aggregat mm)

Den egna organisationen utför oftast en del av underhållsarbetet, t.ex. egenkontrollen i det systematiska brandskyddsarbetet och det är viktig del i att förstå och få kunskap i hur det systematiska arbetet fungerar. Det man gör är en enklare besiktning av de brandskyddsinstallationer som finns i de egna lokalerna. Men Vem ska utföra den tekniska servicen av Brandredskapen?

 

Alla brandskyddsinstallationer måste underhållas regelbundet för att förbli säkra och tillförlitliga. Det här gäller oavsett typ och placering. Man måste också veta att de utrymningsmarkeringar som ska leda mot en utgång sitter på rätt ställe, att batterierna i en hänvisningsarmatur fungerar om det bli strömlöst.

När det gäller mer omfattande service- och underhållsåtgärder krävs specialistkunskaper och ibland särskild behörighet. Dessa åtgärder utförs ofta av ett Brandserviceföretag och i de flesta fall en gång per år. Ett väl utfört underhåll ökar möjligheterna att rädda liv när en olycka eller ett nödläge inträffar.

Så se till att Er verksamhet har ett fullgott skydd och teckna ett avtal om årlig service med oss!

BRANDTEKNISKT SKYDD

 

• Brandtätning

• Brandimpregnering inredning trapphus

• Brandskyddsmålning dörrar och i trapphus

• Montering svällande lister på dörrar

• Inventering av brandceller

• Fast släckutrustning för elskåp, elrum m.m

• Inklädnad balkar

• Komplett byggnadstekniskt brandskydd för hela projektet

• Brandisolering ventilation

• Brandglas

• Fogning

BRANDGASVENTILATION

 

• Årlig service av rökluckor

• Byte av rökluckor

• Reparation av rökluckor

• Montering och service av övrig brandgasventilation

• Årlig service av Stigarör