top of page

Brandskydd - Konsultation, Service, Dokumentation

Gästrike Brandskydd erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom brandskydd

- från installation och utbildning till årlig service och underhåll.

 

Osäker på vilket brandskydd som lagen eller försäkringsbolaget kräver?

Kontakta oss för en konsultation i era lokaler.  

Telefon: 073-2510233

E-post: info@gastrikebrandskydd.se

Konsultation & Besiktning

En genomgång av era lokaler vilket resulterar i ett förslag på vilket brandskydd som behöver finnas både utifrån gällande lagar, försäkringskrav och verksamhet. 

Vid behov kan vi leverera komplett brandskydd som är anpassat efter dessa krav. 

Upprättande av systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Lagen (2003:778) anger att samtliga byggnader och anläggningar måste ha ett "skäligt brandskydd". Enligt Räddningsverket innebär det därmed att ett systematiskt brandskyddsarbete finns och följs. 

Hur omfattande SBA behöver vara beror bland annat på byggnadens omfattning, verksamhetens art och risk för att brand uppstår. 

 

Systematiskt Brandskydd via webben

Webbutbildning för dig som är brandskyddsansvarig på arbetsplatsen. Har fokus på hur arbetet ska utföras och dokumenteras och innehåller bland annat:

- Varför SBA?

- Utbilda personalen att agera korrekt vid brand

- Egenkontroller

- Arbeta med riskhantering

Vi hjälper företag att upprätta systematiskt brandskyddsarbete utifrån gällande lagar och Räddningsverkets rekommendationer. 

Service av brandsläckare, sprinkler, brandposter

Den egna organisationen kan genomföra egenkontrollerna inom den systematiska brandskyddsarbetet. Men vid service och underhåll av brandskyddsinstallationer krävs specialistkunskap. 

Alla brandskyddsinstallationer måste underhållas regelbundet för att förbli säkra och tillförlitliga. Det är även viktigt att utrymningsmarkeringarna leder rätt och att annan hänvisningsarmatur fungerar, även vid strömavbrott.Ett väl utfört underhåll ökar möjligheterna att rädda liv när en olycka eller ett nödläge inträffar.

 

Teckna årlig service via oss - Säkerhet med kontroll & service

Service, reparation och byte av rökluckor

Gästrike Brandskydd erbjuder montering, service och kontroll av rökluckor. Med rätt installatoin och funktion minskas rökmängden och i vissa tillfällen kan luckorna även underlätta släckarbetet. 

Underhåll och kontroll ska ske enligt Arbetsmiljölagen och Boverkets byggregler.

Brandtätning och ljudisolering

 • Brandtätning

 • Brandimpregnering inredning trapphus

 • Brandskyddsmålning dörrar och i trapphus

 • Montering svällande lister på dörrar

 • Inventering av brandceller

 • Fast släckutrustning för elskåp, elrum m.m

 • Inklädnad balkar

 • Komplett byggnadstekniskt brandskydd för hela projektet

 • Brandisolering ventilation 

 • Brandglas

 • Fogning

 • Montering & Service av övrig brandgasventilation

 • Årlig service av Stigarör

Telefon: 073-2510233

E-post:  info@gastrikebrandskydd.se

 

Anläggningsskötare.jpg
Kontrakts Paper Signing
Logga GBS 1.jpg
Brandfilt 180x120.jpg

All brandskyddsutrustning måste underhållas regelbundet

Skumsläckare_9_liter.png
Rökluckor3.jpg
bottom of page